Hva skjer?

Velkommen til oss i Gyldenløvsgate 54, i Blå Kors-lokalet søndag klokken 11:00.

Kjernen av våre møter er forkynnelsen av Guds ord. Dette gjøres gjennom opplesning fra Bibelen. Etterpå taler presten eller en forkynnner fra disse tekstene. Vi benytter forkynnere fra egen menighet og fra likesinnede menigheter i området .  Guds ord forkynnes også gjennom allsang av gamle og nye salmer. Bønnen spiller også en stor rolle, både for […]

[ Les mer ]

Søndagsskole

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden.

[ Les mer ]