Dagens bibelord 24.07.2019

Luk 5,29-39

29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» 33De sa da til ham: «Disiplene til Johannes holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine spiser og drikker.» 34«Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. 35«Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dagene kommer, da skal de faste.» 36Han fortalte dem også en lignelse: «Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. 37Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. 38Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. 39Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.»

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

11 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

08 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
14.s. i treenighetstiden
Tale v/Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]