Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Okt
Høymesse
Kl. 11:00
22. s. i treenighetstiden.
Prest: Kristen Edvard Skaar.
Tale: Andreas Johansson.
Søkelys på misjon. Dåp. Barnekrok. Kirkekaffe.
Offer til misjonen. Alle er velkomne til kirken!
07 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Allehelgensdag.
Tale v/Kristen Edvard Skaar.
Barnekrok. Kirkekaffe.
Offer til lokalt menighetsarbeid. Alle er velkomne til kirken!
21 Nov
Høymesse
Kl. 11:00
Domssøndag / Kristi kongedag.
Prest: BoJo Hermansen.
Barnekrok. Kirkekaffe.
Offer til lokalt menighetsarbeid. Alle er velkomne til kirken!

28 Nov
Høymesse
Kl. 11:00
1. søndag i adventstiden.
Prest: Kristen Edvard Skaar.
Tale: Gunnar Torset.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til misjonen. Alle er velkomne til kirken!
12 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3. søndag i adventstiden.
Tale v/Per Birkeli.
Barnekrok. Kirkekaffe.
Offer til lokalt menighetsarbeid. Alle er velkomne til kirken!
19 Des
Høymesse
Kl. 11:00
4. søndag i adventstiden.
Prest: Ottar Endresen.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til prestetjenesten. Alle er velkomne til kirken!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Generalforsamlingen 2021

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs generalforsamling 2021 ble arrangert i Skauen kirke, lørdag 25. september. Det nye kirkebygget var et ypperlig arrangørsted, med god plass i kirkesal, foaje/minglerom og spisesal. [ Les mer ]

Ny utgave av Underveis

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Underveis er på vei i posten. Her kan du lese den digitale utgaven der vi blant annet får lese om innvielse av Skauen kirke, bærekraftig utvikling i bibele, ungdomsleir på Kvitsund og portrett med Karete Elisabet Samuelsen fra Nord-Troms. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene