Dagens bibelord 30.11.2020

Salmene 24,1–10

1En salme av David. Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. 2For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. 3«Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» 4«Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. 5Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» 6«Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» 7«Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 8«Hvem er denne ærens konge?» « Herren, sterk og mektig, Herren, mektig i strid.» 9«Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» 10«Hvem er han, denne ærens konge?» « Herren Sebaot, han er ærens konge.»

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i adventstiden
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene