Dagens bibelord 26.05.2019

Matt 6,7-13

7Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9Slik skal dere da be:Vår Far i himmelen!La navnet ditt helliges. 10La riket ditt komme.La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 11Gi oss i dag vårt daglige brød, 12og tilgi oss vår skyld,slik også vi tilgir våre skyldnere. 13Og la oss ikke komme i fristelse,men frels oss fra det onde.*For riket er ditt og makten og æren i evighet.Amen.•

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. pinsedag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn
16 Jun
Barnerettet søndagsmøte
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Tale v/Rune Østerberg
Barnerettet
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

30 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
11 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

NY UTLYSNING. Prest i fast stilling - DELK Telemark

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vår prest har blitt valgt til tilsynsmann i kirkesamfunnet og vi søker derfor prest i inntil 100 % stilling. Byene Porsgrunn og Skien er primærområde. [ Les mer ]

Program og påmeldingsskjema til Sankthansstevnet og GF 2019 er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en stor glede å ønske velkommen til DELKs generalforsamling og sommerstevne på Gjennestad fra fredag 21. juni til søndag 23. juni. Påmeldingsskjemaet inneholder priser og fylles ut dersom du ønsker overnatting og frokost. Benytt linken nederst i artikkelen. [ Les mer ]

Tilsynsmannens perspektiv: Uenighet eller konflikt?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi er jevnlig uenige i DELK. I utvalg og komiteer, i styrer og råd diskuterer vi, sjelden så busta fyker, men i hvert fall så temperaturen stiger. I de øverste organene, hovedstyret, rådsmøtet og generalforsamlingen, er det ikke minst uenigheten som fører oss framover. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ungdomsleder i Vestfold

- Granly menighet, Tønsberg Stilling ledig! Trives du sammen med ungdommer og vil bety en forskjell i livet deres? Vi søker en engasjert person som leder for DELKs ungdomsarbeid i Vestfold i inntil 30% stilling fra 1. august 2019. [ Les mer ]