Dagens bibelord 03.03.2021

1. Samuelsbok 18,6–14

6Då hæren kom heim etter at David hadde felt filistaren, kom kvinnene syngjande og dansande ut frå alle byane i Israel for å møta kong Saul med trommer, glederop og triangelspel. 7Medan dei dansa, song kvinnene: «Saul slo i tusental, men David slo i titusental.» 8Då vart Saul brennande harm. Han lika desse orda ille og sa: «Dei gjev David æra for titusental, men meg berre for tusental. No manglar han berre kongsmakta!» 9Frå den dagen såg Saul skeivt til David. 10Dagen etter kom det ei vond ånd frå Gud over Saul. Han vart heilt frå seg inne i huset, og David spela på harpa, som han gjorde kvar dag. Saul hadde eit spyd i handa. 11Han kasta spydet mot David og tenkte: «No spiddar eg han til veggen.» Men David bøygde seg unna to gonger. 12Då vart Saul redd David; for Herren var med han, men Saul hadde han vike frå. 13Difor sende Saul han frå seg og sette han til førar for tusen mann. David førte hæren ut i kamp og heim att. 14David hadde lukka med seg i alt han tok seg føre, for Herren var med han.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. s. i fastetiden
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Tale v/Kristen Edvard Skaar
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
28 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn

02 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Leif Skåra
Lidelseshistorien
04 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 13:17
Påskedag
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Øyvind Benestad
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Håkon Valen-Senstad
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene