Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

23 Jan
Søndagsmøte
Kl. 11:00
4. søndag i åpenbaringstiden.
Tale v/Rune Østerberg.
Kirkekaffe.
Offer til prestetjenesten. Alle er velkomne til kirke!
06 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6. søndag i åpenbaringstiden.
Prest: Mikael Bruun. Barnekrok.
Offer til lokalt menighetsarbeid. Alle er velkomne til kirke!

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Født i enkle kår

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Hvis du spør forskjellige mennesker om hva som er en god julefeiring, vil mange si at den beste måten å feire jul på, er å gjøre det på samme måte vi gjorde i fjor. Slik er det med mye i julen. For oss handler julen mye om tradisjoner og forutsigbarhet. Juletre, ribbe, julesanger, nisser og julekrybbe. Handlinger og gjenstander som på andre tider av året ville vært merkelig, men som vi setter pris på fordi det er jul. Vi setter pris på det forutsigbare og kjente. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

EN TROFAST SLITER TAKKER AV

- Bjerkely menighet Ved overgangen til 2022 takker Ole Døvik av som eldstebror, først med tjeneste i Døvik og senere i Bjerkely menighet. [ Les mer ]