Dagens bibelord 22.01.2021

Ordtaka 14,21–31

21Synd gjer den som foraktar sin neste, sæl er den som viser medynk med dei fattige. 22Dei som tenkjer ut vondt, fer alltid vill, dei som har godt i tankar, møter miskunn og truskap. 23Alt strev fører vinning med seg, tomt snakk gjev berre tap. 24Rikdom kronar dei vise, dårars dårskap er og blir dårskap. 25Eit ærleg vitne bergar liv, den som fer med løgn, er ein svikar. 26Å frykta Herren er eit trygt vern, der kan borna òg søkja tilflukt. 27Å frykta Herren er ei kjelde til liv slik at ein vender seg bort frå dødens snarer. 28Å ha mykje folk er til heider for kongen, mangel på folk gjer at fyrsten fell. 29Den som er sein til vreide, har stor innsikt, den bråsinte viser kor dum han er. 30Eit friskt hjarte gjev kroppen liv, sjalusi er som verk i knoklane. 31Den som undertrykkjer den svake, håner hans skapar, den som hjelper den fattige, ærar Gud.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn
14 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: BoJo Hermansen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Rune Østerberg
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

28 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Prest: Ottar Endresen
Offer til 2. Misjonen
14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. s. i fastetiden
Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Tale v/Kristen Edvard Skaar
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Familiegudstjeneste 17. januar

- Granly menighet, Tønsberg Det blir ikke søndagsmøte med Charles Hansen fra Ordet og Israel på søndag. Han kommer senere. Men vi sender i stedet en familiegudstjeneste på nett. [ Les mer ]