Dagens bibelord 26.03.2019

Luk 11,14-20

14En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 15Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. 18Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

14 Apr
Familiegudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 2. Misjonen
19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Leif Skåra
21 Apr
Høytidsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn

12 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Rolf Ekenes
INNSETTELSE AV ELDSTE
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. pinsedag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Bertil Andersson ny tilsynsmann i DELK

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har i dag vært opptelling av stemmene i siste runde av tilsynsmannsvalget. Bertil Andersson fikk 66,2% av de avgitte stemmene, og har svart ja til å gå inn i kallet som ny tilsynsmann i DELK [ Les mer ]

Ny prest til Granly menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Stillingen som prest i Granly menighet ble utlyst i begynnelsen av desember 2018. Siste uke voterte DELKs rådsmøte i favør av at Peter Johansen tilbys stillingen som ny prest til vår menighet i Tønsberg. Peter takket etter kort tid ja til stillingen. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Ordinært menighetsmøte (årsmøte) og skolens generalforsamling

- Ryenberget menighet Etter søndagsmøtet 7. april avholdes det årlige ordinære menighetsmøtet og skolens generalforsamling. [ Les mer ]

For Guds ord funker!

- Moe menighet Mens du venter på neste nummer av Underveis kan du allerede nå lese en av sakene her! [ Les mer ]

Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen. [ Les mer ]