Dagens bibelord 13.11.2019

2 Kor 5,4-10

4Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. 5Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 6Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. 7For vi vandrer i tro, uten å se. 8Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. 9Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. 10For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Prest: Ottar Endresen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
01 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene