Dagens bibelord 26.09.2020

Apg 28,7-10

7I nærheten av dette stedet lå det et gods som var eid av den fremste mannen på øya, han het Publius. Han tok vennlig imot oss som sine gjester i tre dager. 8Far til Publius lå akkurat da syk, plaget av feber og dysenteri. Paulus gikk inn til ham, han ba og la hendene på ham og helbredet ham. 9Etter dette kom også de andre som var syke der på øya, og de ble helbredet. 10De gjorde stor ære på oss, og da vi skulle seile derfra, forsynte de oss med det vi trengte.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Tale v/John Victor Selle
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
11 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
18 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20.s. i treenighetstiden
Offer til 2. Misjonen

25 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn
01 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
24.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Møt praksisstudent Johanne

- Ryenberget menighet Dette skoleåret har vi vært så heldige å få en praksisstudent fra NLA Høgskolen i Oslo. Hun heter Johanne Angela Askjer, og navnet røper en tilknytning til DELK. Velkommen til oss! Her kan du lese hva hun skriver om seg selv: [ Les mer ]