Dagens bibelord 05.08.2021

Jesaja 64,7–

7Men no, Herre, er du vår far! Vi er leira, du han som formar oss, alle er vi verk av di hand. 8Herre, ver ikkje harm, hugs ikkje vår skuld for alltid! Sjå no hit, alle er vi ditt folk! 9Dine heilage byar har vorte til ørken, Sion har vorte ein ørken og Jerusalem ei øydemark. 10Vårt heilage og herlege tempel, der fedrane våre lova deg, har elden svidd av. Alt vi var glade i, er lagt i ruinar. 11Kan du tola dette, Herre, teia og audmjuka oss så djupt? 1Eg hadde svar til dei som ikkje spurde, eg var å finna for dei som ikkje søkte meg. Eg sa: «Her er eg! Her er eg!» til eit folkeslag som ikkje kalla på mitt namn. 2Heile dagen rekte eg hendene ut til eit trassig folk som gjekk fram etter eigne tankar på vegar som ikkje var gode.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

15 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
Tale v/Kristen Edvard Skaar
Offer til BLÅ KORS
29 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
14.s. i treenighetstiden
Prest: Bertil Andersson
INNSETTELSE AV ELDSTE - DAG MYHRE
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
05 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Prest: Jan Bygstad
Offer til 1. Prestenes lønn

12 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Tale v/Leif Skåra
Offer til Israelsmisjonen
26 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Rune Østerberg
Offer til 2. Misjonen
03 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
19.s. i treenighetstiden
Tale v/Torbjørn Bjorvatn
Offer til MUG

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene