Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Nattverdgudstjeneste – 17.12.2017

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 3, 7-18

[ Les mer ]

Søndagsmøte 24.s. i tr.tiden – 19.11.2017

Taler: Leif Skåra
Tekst: Matt 18, 1.-14.

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste Allehelgensdag – 05.11.2017

Prest: Morten Askjer
Tekst: Matt 5, 1-12

[ Les mer ]

Reformasjonsmøte 20.s. i tr.tiden- 22.10.2017

Taler: Leif Jensen
Tekst: Joh 5, 37-47 » SKRIFTEN ALENE»

[ Les mer ]

Søndagsmøte 19.s. i tr.tiden – 15.10.2017

Taler: Jostein Vik
Tekst: Luk 20,45 – 21,4

[ Les mer ]

Reformasjonsgudstjeneste m/nattverd 18.s. i tr.tiden – 8.10.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Lukas 7, 34-50 (Troen alene)

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 16.s. i tr.tiden – 24.09.2017

Prest: Tilsynsmann Rolf Ekenes
Tekst: Mark 7, 31-37

[ Les mer ]

Reformasjonsmøte søndag 10.09.2017

Taler: Gunnar Torset
Tekst: Ef 2, 1-10 NÅDEN ALENE

[ Les mer ]

Ordinasjonsgudstjeneste/Egersund – 27.08.2017

Prest: Olaf Engestøl (ordinert)
Tekst: Ef 2, 1-10 NÅDEN ALENE Reformasjonsgudstjeneste

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 11.s. i tr.tiden – 20.08.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Matt 23, 37-39

[ Les mer ]