Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Reformasjonsgudstjeneste m/nattverd 18.s. i tr.tiden – 8.10.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Lukas 7, 34-50 (Troen alene)

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 16.s. i tr.tiden – 24.09.2017

Prest: Tilsynsmann Rolf Ekenes
Tekst: Mark 7, 31-37

[ Les mer ]

Reformasjonsmøte søndag 10.09.2017

Taler: Gunnar Torset
Tekst: Ef 2, 1-10 NÅDEN ALENE

[ Les mer ]

Ordinasjonsgudstjeneste/Egersund – 27.08.2017

Prest: Olaf Engestøl (ordinert)
Tekst: Ef 2, 1-10 NÅDEN ALENE Reformasjonsgudstjeneste

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 11.s. i tr.tiden – 20.08.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Matt 23, 37-39

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (i «nye» lokaler) – 10. s. i tr.tiden – 13.08.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 5, 27-32

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 4.s. i tr.tiden 02.07.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Mark 10, 17-27

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 2. s. i treenighetstiden 18.06.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Mat 3, 11-12

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste m/nattverd – Pinsedag 4.06.2017

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 20, 19-23 (kom ikke med)

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – Kristi Himmelfartsdag 25.05.2017

Prest: R. Ekenes
Tekst: Mark 16, 19-20

[ Les mer ]