Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

//kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Søndagsmøte (1.s. i fastetiden) – 18.02.2018

Taler: Jostein Vik
Tekst: Matt 16, 21-23

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (Fastel.søndag) – 11.02.2018

Prest: Arild Minnesjord
Tale: Joh 12, 20-33

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (Såmannssøndag) – 28.01.2018

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Mark 4, 26-34

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (2.s. i åp.tiden) m/dåp – 14.01.2018

Taler: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tekst: Mark 1, 3-11

[ Les mer ]

Søndagsmøte (Kr. Åpenb.dag)- 7.01.2018

Taler: Tag Emil Good
Tekst: Luk 2, 40-52

[ Les mer ]

Juledagsgudstjeneste – 25.12.2017

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 1, 1-14

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 17.12.2017

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 3, 7-18

[ Les mer ]

Søndagsmøte 24.s. i tr.tiden – 19.11.2017

Taler: Leif Skåra
Tekst: Matt 18, 1.-14.

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste Allehelgensdag – 05.11.2017

Prest: Morten Askjer
Tekst: Matt 5, 1-12

[ Les mer ]

Reformasjonsmøte 20.s. i tr.tiden- 22.10.2017

Taler: Leif Jensen
Tekst: Joh 5, 37-47 » SKRIFTEN ALENE»

[ Les mer ]