Dagens bibelord 26.06.2019

1 Kor 3,18-23

18Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne. For det står skrevet: Han fanger de vise i deres list, 20og et annet sted: Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. 21Derfor må ingen skryte av å være tilhenger av mennesker. For alt hører dere til, 22enten det er Paulus, Apollos eller Kefas, enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til, 23men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

30 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
MENIGHETSTUR ETTER TJENESTEN
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
11 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
9.s. i treenighetstiden
Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
08 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
14.s. i treenighetstiden
Tale v/Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Diakon ansatt og ny eldste valgt i Granly menighet

- Granly menighet, Tønsberg Rina B. Husby er nå ansatt som diakon i 30 % stilling. Og etter en lang valgprosess er Arvid Ludvigsen valgt til ny eldste. [ Les mer ]

Interessant busstur

- Østfold menighet DELK i Østfold arrangerte busstur til Oslo lørdag 25. mai. Nordisk Bibelmuseum og Villa Grande/Holocaustsenteret ble besøkt. Dyktig reiseleder for en interessant og lærerik tur var Reidun Bugge. [ Les mer ]