Dagens bibelord 20.08.2018

1 Tim 4,12-16

12La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. 13Ta deg særlig av skriftlesningen, formaningen og undervisningen, helt til jeg kommer. 14Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord da eldsterådet la sine hender på deg. 15Legg vekt på dette, lev i det, så alle kan se at du gjør fremskritt. 16Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det! For gjør du det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøndag
Prest: M. Askjer
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
09 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Familiegudstjeneste
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
16 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i tr.tiden
Tale v/Tage Emil Good
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

23 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18.s. i tr.tiden
Prest: Bertil Andersson
Offer til 1. Prestenes lønn
07 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
20.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Høsttakkefest
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
14 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
21.s. i tr.tiden
Tale v/Jostein Vik
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Et nødvendig brev

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det er en kommentar vi har møtt fra flere i det senere: Hvorfor var det nødvendig å sende et slikt brev til flere tusen mennesker for ting som ligger mange tiår tilbake i tid? Det vil rippe opp i gjengrodde sår; la det få ligge. Det kan føre til konsekvenser vi ikke kan ane rekkevidden av. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Menighetstur søndag 2. september

- Ryenberget menighet Bli med på en oppbyggelig og sammensveisende menighetstur til vakre Høgsveen Retreat- og Gjestegård søndag 2. september. [ Les mer ]