Om Kristiansand menighet

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til på SØDAL BEDEHUS i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

26 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Tale v/A. Remme
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
09 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
14 Apr
Gudstjeneste
Kl. 11:00
Langfredag
Prest: O. Engestøl

16 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. påskedag
Prest: O. Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn
23 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. s. i påsketiden
Tale v/L. Skåra
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
K. H.-Ekenes
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, lære og liv. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

GF og St. Hansstevnet i juni: Programmet er klart

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Generalforsamlingen og DELKs årlige sommerstevne finner sted på Gjennestad i Stokke, og arrangementet varer fra fredag 23. til søndag 25. juni. Programkomiteen har satt sammen et flott og spennende program både for barn, ungdom og voksne. [ Les mer ]

DELKs langtidskalender er aktivert

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn De kalenderne som i hittil har vært på delk.no og de enkelte menigheters nettsider, er begrenset av en seks måneder tidshorisont. Hvis du leter etter noe som skal skje senere enn seks måneder fram i tid, for eksempel konfirmasjoner i 2018, finner du det nå i DELKs langtidskalender. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Katakombens hemmelighet - Lys i mørket

- Moe menighet En stjerne stiger opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel. [ Les mer ]

DELKs St. Hansstevne og generalforsamling i juni.

- Ryenberget menighet For første gang er DELKs generalforsamling lagt til det tradisjonsrike St. Hansstevnet på Gjennestad i Vestfold. Enkeltmedlemmer kan sende inn forslag til saker innen 23. mars. Ryenberget menighet har valgt seks delegater. [ Les mer ]