Dagens bibelord 18.10.2019

Luk 1,1-4

1Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Arild Minnesjord
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 1. Prestenes lønn
03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: BoJo Hermansen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 2. Misjonen

17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Prest: Ottar Endresen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
01 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene