Dagens bibelord 18.08.2019

Mark 11,25-26

25Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26*Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.•»

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

18 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s. i treenighetstiden
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
08 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
14.s. i treenighetstiden
Tale v/Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn
06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Kunstnerprest med egen utstilling

- Moe menighet En av de mange gode egenskapene til presten vår, Erling Rantrud, er å tegne. Derfor har vi kunnet invitere til et helt nytt type menighetsarrangement: Kunstutstilling. [ Les mer ]