Dagens bibelord 23.08.2017

Gal 2,16-21

16Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. 17Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! 18For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. 19Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

27 Aug
Gudstjeneste
Kl. 11:00
12.s. i treenighetstiden
INGEN TJENESTE I KRISTIANSAND
Olaf Engestøl ordineres til prest for Dalane og Kristiansand menigheter.
Kr.sand menighet arrangerer tur til Egersund
10 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Vingårdssøndag
Tale v/G. Torset
Reformasjonen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
24 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s. i treenighetstiden
Prest: R. Ekenes
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

08 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Prest: O. Engestøl
Reformasjonen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
20.s. i treenighetstiden
Tale v/Leif Jensen
Reformasjonen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
29 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: O. Engestøl
Reformasjonen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hvordan åpne bibelen for muslimer?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Gå ikke glipp av årets misjonsseminar! Hvert år arrangerer misjonskomiteen i DELK et misjonsseminar. Formål: inspirasjon, ny kunnskap og kjennskap, fellesskap om menighetens hjertesak. [ Les mer ]

Brå avslutning av tjenesten i Japan

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Familien Ingeborg Marie og Torkel Alfsvåg Ekenes reiste ut som misjonærer til Japan i 2014 gjennom NMS (Det norske misjonsselskap). Sendekirken var DELK og de bli innviet som misjonærer i Granly kirke i Tønsberg. DELK har finansiert ca. 50 % av utgiftene i forbindelse med deres tjeneste i Japan. [ Les mer ]

Kollekt-rekord og stor oppslutning om årets St. Hansstevne

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn For aller første gang i DELKs historie ble Generalforsamlingen og St. Hansstevnet avviklet over tre påfølgende dager. Arrangementet på Gjennestad i Stokke ga ny innsamlingsrekord - hele 194.000 kroner. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Tur til Ekeberg søndag 27. august

- Ryenberget menighet Søndagsskolen inviterer ALLE til tur etter søndagsmøtet. Oppmøte utenfor kirken ca. kl 12.30. Vi prøver å få plass til alle i biler; ellers er det en 20 min spasertur til Ekeberg. Vi møtes ved bondegården på baksiden av Ekeberghallen. Aktiviteter og picnic. Ta med mat og drikke og ev noe å sitte på. Værforbehold. Spørsmål kan diakon Elisabeth svare på. Tlf 95474800. [ Les mer ]

Kjell Magne Baksaas ny eldste

- Granly menighet, Tønsberg Eldstevalget i Granly menighet ble avsluttet søndag 13. august. Valgdeltakelsen var på 52 %. Kjell Magne Baksaas fikk 89 % av stemmene. Tre andre fikk fra en til tre stemmer. [ Les mer ]