Dagens bibelord 20.06.2018

Joh 15,9-17

9Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 14Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

Kilde: www.bibel.no

Om Kristiansand menighet

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER]. [ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet "Stallen", i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand. [ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

01 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Tale: Ø. Benestad
Offer til 7. Andre formål
29 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s.i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
12 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i tr.tiden
Tale v/O. Gjerpe
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i tr.tiden
Prest: A. Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøndag
Prest: M. Askjer
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
09 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Familiegudstjeneste
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Spørsmål og svar om DELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, og teller omtrent 3 500 medlemmer. DELK driver 5 kristne friskoler, og en rekke menigheter. [ Les mer ]

Vi tror og bekjenner

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) bekjenner Jesus Kristus som Frelser og Herre, og bygger på Bibelen som Guds inspirerte, ufeilbare og troverdige ord og den overordnede norm og kilde for tro, liv og lære. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Vil du utvikle menighetslivet sammen med oss?

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn To av våre medarbeiderne i Ryenberget menighet går av med pensjon, og vi har flere oppgaver vi trenger deg til: Barne- og ungdomsarbeid, musikk, administrasjon og økonomi, og et 50% vikariat som prest frem til 31.12.2019. [ Les mer ]

Program for DELKs sankthansstevne 2018

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Velkommen til DELKs sommerstevne med tema ”Bygge for livet”! Vi gleder oss over å kunne invitere til et todagers sommerstevne på Gjennestad i Vestfold. [ Les mer ]

En radikal kirke

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn – Det er behov for en radikal kirke, sa Rolf Kjøde, som var en av de to innlederne under temamøtet i regi av Kirkeforum i DELK, som ble holdt i Ryenberget kirke 30. mai. Emnet var: «Hvor mye skal kirken blande seg inn i politikken?» Om kristentro, politikk og samfunnsansvar. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra menighetene

Sommer og tidlig høst i menigheten

- Ryenberget menighet Hver søndag i sommer er det enten gudstjeneste eller sommerandakt i kirken kl. 11. Mer konkret informasjon finner du i kalenderen. Søndag 19. august er det forbønn for skolepersonalet og avskjedsmarkering for prest Ulf Asp. Søndag 2. september drar menigheten på tur til Høgsveen retreat- og gjestegård. [ Les mer ]

Konfirmasjon i DELK

- Bjerkely menighet Du som skal begynne i 9. klasse er invitert til å melde deg på DELKs konfirmantopplegg for 2018/2019. [ Les mer ]