Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Nattverdgudstjeneste – Såmannssøndag

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 8, 4-15

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste m/innsettelse av prest – 2.s. i åpenb.tiden

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Matt 3, 13-17

[ Les mer ]

Søndagsmøte, 4.s. i adventstiden

Taler: er Birkeli
Tekst: Luk 1, 46-55

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 2. s. i adventstiden

Prest: Morten Askjer
Tekst: Joh 14, 1-4

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 26. s. i tr.tiden

Prest: Tilsynsmann Rolf Ekenes
Tekst: Luk 13, 10-17

[ Les mer ]

Skriftemål- og nattverdsgudstjeneste – Bots- og bønnedag

Prest: O. Endresen
Tale: Luk 15, 11-32

[ Les mer ]

Søndagsmøte – 23.s. i treenighetstiden

Taler: Axel Remme
Tekst: Matt 24, 35-44

[ Les mer ]

Nattverdsgudstjeneste – 21.søn. i treenighetstiden

Prest: Morten Askjer
Tekst: Luk 12, 13.-21.

[ Les mer ]

Søndagsmøte – 19. søn. i treenighetstiden

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 9, 57-62

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 17. s. i treenighetstiden

Prest: Ottar Endresen
Tekst: Mark 5, 35-43

[ Les mer ]