Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Søndagsmøte – 6. s. i påsketiden

Taler: Per Birkeli
Tekst: Luk 18, 1-8

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – 4. s. i påsketiden

Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tekst: Joh 16, 16-22

[ Les mer ]

Søndagsmøte – 2 søndag i påsketiden

Taler: Leif Skåra
Reformasjonen

[ Les mer ]

Formiddagsmøte – Langfredag 14.04.2017 Del 2

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Lidelseshistorien – Salme nr.: 69

[ Les mer ]

Formiddagsmøte – Langfredag 14.04.2017 Del 1

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: Lidelseshistorien – Salme nr.:69

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – Palmesøndag 9.04.2017

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 12, 12-24

[ Les mer ]

Søndagsmøte – Maria Budskapsdag 26.03.17

Taler: Axel Remme
Tekst: Luk 1, 26-38

[ Les mer ]

Nattverd- og skriftemålsgudstjeneste – 2. s. i fastetiden

Prest: J. Bygstad
Tekst: Matt 15, 21-28

[ Les mer ]

Søndagssmøte – Fastelavnssøndag

Taler: Andreas Årikstad
Tekst: 1.Kor 13, 1-7

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste – Såmannssøndag

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Luk 8, 4-15

[ Les mer ]