Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Søndagsmøte (5.s. i påsketiden) – 19.05.2019

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: 1.Kong 8,12-13, 27-30

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (4.s. i påsketiden) – 12.05.2019

Prest: Rolf Ekenes
Tekst: Joh 14, 1-11

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste m/nattverd (1. påskedag) 21.04.2019

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 20, 1-10

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (Maria Budskapsdag) – 24.03.2019

Prest: Arild Minnesjord
Tekst: Luk 1, 39-45

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste /1.s. i fastetiden) – 10.02.2019

Prest: Ragnar Andersen
Tekst: Matt 26, 36-45

[ Les mer ]

Søndagsmøte (Kristi Forklarelsesdag) – 24.02.2019

Taler: Odd Gjerpe
Tekst: Luk 9, 28-36

[ Les mer ]

Søndagsmøte (Såmannssøndag) – 17.02.2019

Taler: Per Birkeli
Tekst: Matt 13, 24-30

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (5.s. i åp.tiden) – 3.02.2019

Prest: Erling Rantrud
Tekst: Joh 5, 1-15

[ Les mer ]

Søndagsmøte (3.s. i åpenbaringstiden) – 20.01.2019

Taler: Arne Fedeler
Tekst: Joh 1, 15-18

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (2.s. i åp.tiden) – 13.01.2019

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 1, 29-34

[ Les mer ]