Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

Det forpliktende trosgrunnlag for Kristiansand menighet og DELK for øvrig er: Bibelen, de tre oldkirkelige bekjennelser (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske) samt den Augsburgske bekjennelse (Confessio Augustana) og Luthers lille katekisme. Mer om dette kan du lese på DELKs hjemmesider.