Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Nattverdgudstjeneste 11.08.2019

Prest: Kristoffer Hansen-Ekenes
Tekst: Luk 6, 36-42

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 30.06.2019

Tekst: Markus 10, 13-16 Taler: Olaf Engestøl

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste (2.Pinsedag) – 10.06.2019

Tekst: Joh 7, 37-39 og Ap.gj. 15 ,1-11
Taler: Olaf Engestøl

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag (30.05.2019)

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 17, 1-5

[ Les mer ]

Søndagsmøte (5.s. i påsketiden) – 19.05.2019

Taler: Olaf Engestøl
Tekst: 1.Kong 8,12-13, 27-30

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (4.s. i påsketiden) – 12.05.2019

Prest: Rolf Ekenes
Tekst: Joh 14, 1-11

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste m/nattverd (1. påskedag) 21.04.2019

Prest: Olaf Engestøl
Tekst: Joh 20, 1-10

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (Maria Budskapsdag) – 24.03.2019

Prest: Arild Minnesjord
Tekst: Luk 1, 39-45

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste /1.s. i fastetiden) – 10.02.2019

Prest: Ragnar Andersen
Tekst: Matt 26, 36-45

[ Les mer ]

Søndagsmøte (Kristi Forklarelsesdag) – 24.02.2019

Taler: Odd Gjerpe
Tekst: Luk 9, 28-36

[ Les mer ]