Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler i Kristiansand menighet. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://kristiansandmenighet.delk.no/feed/podcast

Nattverdgudstjeneste 28.06.2020 (3.s. i tr.tiden)

Tekst: Mark10, 17-27
Prest: Ottar Endresen

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (Treenighetssøndag) 07.06.2020

Prest: Jan Bygstad
Tekst: Matt 28, 16-20

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 31.05.2022 (1. pinsedag)

Prest: Håkon Valen-Senstad
Tekst: Joh: 20, 19-23

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste med undervisning 2.s. i fastetiden (8.03.2020)

Prest: Bertil Andersson
Tekst: Liturgi og gudstjeneste

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste Fastelavnssøndag 23.02.2020

Prest: Ottar Endresen
Tekst: Joh. 17, 20-26

[ Les mer ]

Søndagsmøte Kristi Forklarelsesdag – (16.02.2020)

Taler: Arne Fedeler
Tekst: Matt 17, 1-9

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste Såmannssøndag (09.02.2020)

Prest: Ottar Endresen
Tekst: Luk 8, 4-15

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste 4.s. i åp.tiden (26.01.2020)

Prest: Arild Minnesjord
Tekst: Luk 18, 35-43

[ Les mer ]

Søndagsmøte 3.s. i åp.tiden (19.01.2020)

Taler: Ole Jørgen Gangså
Tekst: Joh 2, 1-11

[ Les mer ]

Nattverdgudstjeneste (2.s. i åp.tiden) 12.01.2020

Prest: Ottar Endresen
Tekst: Matt 3, 3-17

[ Les mer ]