Kalender

Nov - 2020

01 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Kristen Edvard Skaar
Tale: Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
24.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Domssøndag
Tale v/John Victor Selle
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Des - 2020

06 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i adventstiden
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn