Kalender

Jan - 2020

26 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i åp.tiden
Prest: Arild Minnesjord
Dåp
Storsalen - Blå Kors
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Feb - 2020

09 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Prest: Ottar Endresen
Offer til 2. Misjonen
16 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Forklarelsesdag
Tale v/Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
23 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fsstelavensøndag
Prest: Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mar - 2020

08 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Prest: Bertil Andersson
Offer til 1. Prestenes lønn
15 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Apr - 2020

05 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Olaf Engestøl
Familiegudstjeneste
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Leif Skåra
12 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. påskedag
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn

26 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mai - 2020

10 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
5.s. i påsketiden
Andreas Johansson
Misjon
Offer til 2. Misjonen
21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Krist Himmelfartsdag
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
31 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. pinsedag
Prest: Håkon Valen-Senstad
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn

Jun - 2020

07 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Treenighetssøndag
Prest: Jan Bygstad
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
14 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. s. i tr.tiden
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
28 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i tr.tiden
Prest: Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid