Kalender

Nov - 2019

17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Prest: Ottar Endresen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Des - 2019

01 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn