Kalender

Jan - 2021

31 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn

Feb - 2021

14 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fastelavnssøndag
Prest: BoJo Hermansen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1. søndag i fastetiden
Tale v/Rune Østerberg
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
28 Feb
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
2. søndag i fastetiden
Prest: Ottar Endresen
Offer til 2. Misjonen

Mar - 2021

14 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4. s. i fastetiden
Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Tale v/Kristen Edvard Skaar
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
28 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn

Apr - 2021

02 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Leif Skåra
Lidelseshistorien
04 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 13:17
Påskedag
Prest: Kristen Edvard Skaar
Tale: Øyvind Benestad
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Håkon Valen-Senstad
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mai - 2021

09 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Kristen Edvard Skaar
Tale: Gunnar Torset
Offer til 2. Misjonen
16 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
23 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 13:35
Pinsedag
Kristen Edvard Skaar
Tale: John Victor Selle
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn

Jun - 2021

06 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/Kristen Edvard Skaar
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
20 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Kristen Edvard Skaar
Tale: John Victor Selle
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid