Kalender

Aug - 2019

25 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
11.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Sep - 2019

08 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
14.s. i treenighetstiden
Tale v/Arne Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
22 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
15.s. i treenighetstiden
Ottar Endresen
Offer til 1. Prestenes lønn

Okt - 2019

06 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
17.s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Okt
Søndagsmøte
Kl. 11:00
18.s. i treenighetstiden
Tale v/Tage Emil Good
Offer til 2. Misjonen
27 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Arild Minnesjord
Offer til 1. Prestenes lønn

Nov - 2019

03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: BoJo Hermansen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Offer til 2. Misjonen
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Prest: Ottar Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Des - 2019

01 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Prest: Jon Magne Sønstabø
Barnerettet
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn