Om oss

Facebook

Du kan også se oss på Facebook. Se linken nedenfor under [LES MER].

[ Les mer ]

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til i Blå Kors-lokalet «Stallen», i Gyldenløvsgate 54 i Kristiansand.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse.

[ Les mer ]

Organisering

Kristiansand DELK er en demokratisk styrt menighet, der menigheten oppnevner et menighetsråd og et eldsteråd.

[ Les mer ]