Velkommen til oss i Gyldenløvsgate 54, i Blå Kors-lokalet søndag klokken 11:00.

Kjernen av våre møter er forkynnelsen av Guds ord. Dette gjøres gjennom opplesning fra Bibelen. Etterpå taler presten eller en forkynnner fra disse tekstene. Vi benytter forkynnere fra egen menighet og fra likesinnede menigheter i området .  Guds ord forkynnes også gjennom allsang av gamle og nye salmer. Bønnen spiller også en stor rolle, både for menigheten samlet og for den enkelte.På alle våre møter har vi også søndaggskole for barna og kollekt til ulike formål. Gudstjenesten skiller seg fra søndagsmøtene ved at man der har et mer liturgisk preg, og ved at det forrettes nattverd.
Etter våre møter samles vi om kirkekaffe.

Møteliste