Søndagsskole

Barna er velkommen til søndagsskole i kirketiden.

Ved alle våre møter og gudstjenestener er det søndagsskole for barna