Kalender

Jan - 2018

28 Jan
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Såmannssøndag
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Feb - 2018

11 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Fsstelavensøndag
Prest: A. Minnesjord
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s. i fastetiden
Tale v/Jostein Vik
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Feb
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
K. H.-Ekenes
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mar - 2018

04 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i fastetiden
Tale v/P. Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
11 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
4.s. i fastetiden
Prest: O. Endresen
Offer til 2. Misjonen - KIA
18 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Tale v/A. Fedeler
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

30 Mar
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/L. Skåra
Formiddagsmøte

Apr - 2018

02 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. påskedag
Prest: O. Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn
08 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i påsketiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i påsketiden
Tale v/O. Gjerpe
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Bertil Andersson
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mai - 2018

06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Prest: H. Næss
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/R. Østerberg
BARNERETTET
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: O. Engestøl
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Offer til 1. Prestenes lønn

Jun - 2018

03 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Prest: O. Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/A. Remme
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
17 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid