Kalender

Okt - 2019

27 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: Arild Minnesjord
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 1. Prestenes lønn

Nov - 2019

03 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: BoJo Hermansen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
22.s. i treenighetstiden
Tale v/Per Birkeli
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 2. Misjonen
17 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
23.s. i treenighetstiden
Prest: Ottar Endresen
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Des - 2019

01 Des
Familiegudstjeneste
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Erling Rantrud
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
15 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Barnekroken. Kirkekaffe.
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1. juledag
Prest: Olaf Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 1. Prestenes lønn