Kalender

Jul - 2018

01 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Tale: Ø. Benestad
Offer til 7. Andre formål
29 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
10.s.i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Aug - 2018

12 Aug
Søndagsmøte
Kl. 11:00
12.s. i tr.tiden
Tale v/O. Gjerpe
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
19 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
13.s. i tr.tiden
Prest: A. Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
26 Aug
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Vingårdssøndag
Prest: M. Askjer
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Sep - 2018

09 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
16.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Familiegudstjeneste
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
16 Sep
Søndagsmøte
Kl. 11:00
17.s. i tr.tiden
Tale v/Tage Emil Good
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
23 Sep
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
18.s. i tr.tiden
Prest: Bertil Andersson
Offer til 1. Prestenes lønn

Okt - 2018

07 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
20.s. i tr.tiden
Prest: O. Engestøl
Høsttakkefest
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
14 Okt
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
21.s. i tr.tiden
Tale: L. Skåra
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
28 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
B.-og bededag
Prest: O. Endresen
Allment skriftemål
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nov - 2018

04 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelg.dag
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
11 Nov
Søndagsmøte
Kl. 11:00
25.s. i tr.tiden
Tale v/P. Birkeli
Offer til 2. Misjonen
18 Nov
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
26.s. i tr.tiden
J.M. Sønstabø
Offer til 1. Prestenes lønn

Des - 2018

02 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s. i adventst.
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
09 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2.s. i advents.
Tale v/R. Østerberg
Barnerettet
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
16 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i adventst.
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid