Kalender

Apr - 2018

22 Apr
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: O. Engestøl
ÅRSMØTE
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mai - 2018

06 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Prest: H. Næss
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
13 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Søndag før pinse
Tale v/R. Østerberg
BARNERETTET
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
20 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Pinsedag
Prest: O. Engestøl
HØYTIDSGUDSTJENESTE
Offer til 1. Prestenes lønn

Jun - 2018

03 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2.s. i treenighetstiden
Prest: O. Endresen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
10 Jun
Søndagsmøte
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Tale v/A. Remme
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
17 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid