Kalender

Apr - 2017

23 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
2. s. i påsketiden
Tale v/L. Skåra
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mai - 2017

07 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
K. H.-Ekenes
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
21 Mai
Søndagsmøte
Kl. 11:00
6.s. i påsketiden
Tale v/P. Birkeli
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Prest: O. Engestøl
Besøk av tilsynsmann R. Ekenes
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Jun - 2017

04 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 18:00
Pinsedag
O. Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn
18 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2s. i treenighetstiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Jul - 2017

02 Jul
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i treenighetstiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid