Kalender

Okt - 2017

29 Okt
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
Bots- og bønnedag
Prest: O. Engestøl
Reformasjonen
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Nov - 2017

05 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Allehelgensdag
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
19 Nov
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
24.s. i treenighetstiden
O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Des - 2017

03 Des
Søndagsmøte
Kl. 11:00
1.s.i adventstiden
Tale v/A. Remme
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
17 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i adventstiden
Prest: O. Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
25 Des
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Juledag
Prest: O. Engestøl
Høytidsgudstjeneste
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid