Kalender

Feb - 2019

24 Feb
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Kristi Forklarelsesdag
Tale v/Odd Gjerpe
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Mar - 2019

10 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
1.s. i fastetiden
Prest: Ragnar Andersen
Offer til 1. Prestenes lønn
17 Mar
Gudstjeneste med nattverd og skriftemål
Kl. 11:00
2.s. i fastetiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
24 Mar
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Maria Budskapsdag
Prest: Arild Minnesjord
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Apr - 2019

14 Apr
Familiegudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Palmesøndag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 2. Misjonen
19 Apr
Søndagsmøte
Kl. 11:00
Langfredag
Tale v/Leif Skåra
21 Apr
Høytidsgudstjeneste m/nattverd
Kl. 11:00
Påskedag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn

Mai - 2019

12 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
4.s. i påsketiden
Prest: Rolf Ekenes
INNSETTELSE AV ELDSTE
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
30 Mai
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
Kristi Himmelfartsdag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid

Jun - 2019

10 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
2. pinsedag
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 1. Prestenes lønn
16 Jun
Barnerettet søndagsmøte
Kl. 11:00
Tale v/Rune Østerberg
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid
30 Jun
Gudstjeneste med nattverd
Kl. 11:00
3.s. i treenighetstiden
Prest: Olaf Engestøl
Offer til 3. Lokalt menighetsarbeid