Om oss

Hvem er vi?

Kristiansand menighet er en evangelisk-luthersk frikirke som holder til på SØDAL BEDEHUS i Kristiansand.

[ Les mer ]

Hva vil vi?

Det er vår bønn og vårt håp at flest mulig kan få glede, fred, styrke og evig liv ved å ta i mot Guds nåde i Jesus Kristus og vokse i tro og helliggjørelse.

[ Les mer ]

Trosgrunnlag

Trosgrunnlaget for DELK er det samme som for Den norske kirke og de fleste andre lutherske kirker i verden.

[ Les mer ]

Ledelse

Menigheten ledes av et eldsteråd som består av presten og en eldste. Prest: Olaf Engestøl Eldste: Leif Skåra

[ Les mer ]

Organisering

Kristiansand menighets øverste organ er det årlige Menighetsmøtet.

[ Les mer ]