På søndagene

Velkommen til oss på Sødal bedehus, vi har som regel gudstjeneste/søndagsmøte annenhver søndag klokken 11:00! Se møteliste.

Søndagssamlingene våre veksler mellom gudstjenester med prest og liturgi og søndagsmøter med en friere form.

På søndagsmøtene er frivillige fra menigheten engasjert som musikere og predikanter. Vi får ofte besøk av predikanter fra andre sammenhenger også.

Vi mener vekslinger mellom gudstjenester og søndagsmøter gir et rikt og variert menighetsliv. Det er også en god tradisjon hvor vi får uttrykt både bønn, sang, lovprising og deling av Guds ord på en god måte.

På alle møtene er det søndagsskole for barna fra kl. 11.15.

 

Møteliste